BROG Marketing – KONFERENCJE

BROG Marketing jest organizatorem najważniejszych konferencji dla branży. Stanowią one miejsce spotkań, wymiany poglądów i opinii,
są także idealną okazję do zaprezentowania produktów lub usług firm uczestniczących w imprezie, jako sponsorzy lub wystawcy.

FORUM RYNKU
GASTRONOMICZNEGO
FOOD BUSINESS FORUM

FORUM RYNKU
HOTELARSKIEGO
PROFIT HOTEL

FORUM RYNKU
PALIWOWEGO PETROTREND

FORUM POLSKICH
SZPITALI MEDMARKET