BROG Marketing – WYDAWNICTWA

BROG Marketing jest wydawcą czasopism oraz rocznych raportów skierowanych do profesjonalistów.

Czasopismo
NOWOŚCI
GASTRONOMICZNE

Czasopismo
ŚWIAT HOTELI

Raport
RYNEK GASTRONOMICZNY
W POLSCE

Raport
RYNEK HOTELARSKI
W POLSCE

Raport
RYNEK DOSTAWCÓW
HORECA W POLSCE

Czasopismo
STACJA BENZYNOWA
& CONVENIENCE
STORE

Raport
STACJE PALIW –
SPRZEDAŻ DETALICZNA

Raport
LIDERZY RYNKU DOSTAWCY DLA STACJI PALIW


Czasopismo
MEDINFO


Raport
RYNEK MEDYCZNY
W POLSCE


Raport
LIDERZY RYNKU MEDYCZNEGO